Regulamin wycieczek

 

REGULAMIN WYCIECZKI  (przykład do modyfikacji)

Uczestnik wycieczki  zobowiązany jest do:

1. Złożenia w określonym terminie pisemnego oświadczenia.

2. Ubrania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu.

3. Punktualnego przyjścia na miejsce zbiórki.

4. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa ustalonych i omówionych przez kierownika wycieczki.

5. Zachowywania się w kulturalny sposób.

6. Stosowania się do wszystkich poleceń kierownika wycieczki.

7. Utrzymania porządku we wszystkich miejscach przebywania.

8.  Pierwszeństwo zapisu na wycieczkach ma osoba z aktualnie opłaconą składką.

9. Opłatę za wycieczkę zbiera skarbnik.

10. Nie późnie niż 2 tygodnie przed wycieczką należy wpłacić całość ustalonej kwoty, w przeciwnym razie pierwszeństwo ma osoba, która wpłaciła całą kwotę.

11. ......

 

Co zyskujesz ?

- stały kontakt na grupie messenger

- pierwszeństwo zapisu na wycieczkach z ograniczoną liczbą miejsc

- pierwszeństwo zapisu na imprezach grupowych z ograniczoną liczbą miejsc

 

 

 

 Copyright by www.techlogik.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.